تاريكه بازارتاريكه بازاربازار سرپوشيده و سنتى كرمانشاه
بازار سنتی توپخانه کرمانشاەبازار سنتی توپخانه کرمانشاەبازار میوە و ترە بار سنتی کرمانشاە
رهلي بازار تبريزرهلي بازار تبريزرهلي بازار يكي از قسمتهاي مهم و تاريخي بازار تبريز است.
محله (درب) گجيل تبريزمحله (درب) گجيل تبريزگجيل يكي از محله هاي تاريخي شهر تبريز است.
بازار فرش دستباف تبريزبازار فرش دستباف تبريزبازار سرپوشيده تبريز بيشتر مربوط به فرش دستباف مي باشد.
بازار تبريزبازار تبريزبازار سنتي تبريز بزرگترين بازار سرپوشيده جهان.
بازار قدیمی ارومیهبازار قدیمی ارومیهبازار قديمي اروميه كه در زمان قبل از نفوذ زندگي ماشيني مركز ثقل داد و ستد و در بين بافت قديمي مركز تجاري اجتماعي شهر محسوب مي شده، داراي اهميت ويژه اي بوده، اين بافت در گوشه جنوب شرقي شهر قرار داشته و توسط دروازه هاي قديمي كه در مجاورت آن بوده محصور مي شده. در حال حاضر با توسعه و نوسازي شهر، هسته مركز بازار شامل قسمتهاي تجاري و مذهبي آن باقيمانده است. وجود تيمچه ها ، سراها، مسجد ، حمامها تماماً دال بر آباداني و تحرك اين بخش از شهر در زماني نه چندان دور مي باشد.
بازار قدیمی ارومیهبازار قدیمی ارومیهبازار قديمي اروميه كه در زمان قبل از نفوذ زندگي ماشيني مركز ثقل داد و ستد و در بين بافت قديمي مركز تجاري اجتماعي شهر محسوب مي شده، داراي اهميت ويژه اي بوده، اين بافت در گوشه جنوب شرقي شهر قرار داشته و توسط دروازه هاي قديمي كه در مجاورت آن بوده محصور مي شده. در حال حاضر با توسعه و نوسازي شهر، هسته مركز بازار شامل قسمتهاي تجاري و مذهبي آن باقيمانده است. وجود تيمچه ها ، سراها، مسجد ، حمامها تماماً دال بر آباداني و تحرك اين بخش از شهر در زماني نه چندان دور مي باشد.
بازار بزرگ کرمانبازار بزرگ کرماناین راسته بازار از میدان ارگ شروع و به میدان مشتاقیه ختم می‌شود
گمرک و بازار مرزی اینچه برون (مرز پل)گمرک و بازار مرزی اینچه برون (مرز پل)گمرک مرزی اینچه برون و بازار مرزی در استان گلستان
بازارهای محلی لنگرود 2بازارهای محلی لنگرود 2ورودی پل و دالان ارتباطی بازار بین دوسوی رودخانه لنگرود
بازار ماهی فروشان لنگرودبازار ماهی فروشان لنگرودبازار ماهی فروشان لنگرود
22 Rows,1 of 22