مولوی کُردمولوی کُردزندگی مولوی کُرد
میرزاعبدالقادر پاوه ایمیرزاعبدالقادر پاوه ایتندیس شاعر پاوه ای
مقبره صائب تبریزی در اصفهانمقبره صائب تبریزی در اصفهانکمتر کسی می داند، مقبره صائب، شاعر وعارف بلند آوازه قرن یازدهم و بزرگترین شاعر سبک هندی با مضامین بدیع و زیبا در بوستانی مصفا واقع در یکی از محلات جنوب غربی شهر اصفهان و در نزدیکی زاینده رود قرار دارد..
مقبرة الشعرامقبرة الشعرامقبرة الشعرا، آرامگاه شعراي بزرگ
4 Rows,