مَره اَسپان، مَره گاوانمَره اَسپان، مَره گاوانغارهای شهرستان پاوه
دریاچه اواندریاچه اوانبزرگترین وزیبا ترین دریاچه منطقه قزوین دریاچه اوان نام دارد که به فاصله هفتاد وپنج کیلومتری شهر قزوین در جاده قزوین ، معلم کلایه قرارگرفته است. عکس ا...
دریاچه اوان الموتدریاچه اوان الموتدریاچه زیبای اوان در نیمه شمالی الموت، در دامنه کوه خشچال، در فاصله ۷۵ کیلومتری و در میان چهار روستای اوان، وربن، زواردشت و زرآباد شهر قزوین قرار دارد...
پارک جنگلی سراوانپارک جنگلی سراوانیک روز برفی در پارک جنگلی سراوان - اول اتوبان رشت به قزوین بعد از پلیس راه
اواناواننمایی دیگر از دریاچه اوان
دریاچه اوان قزویندریاچه اوان قزویندریاچه اوان قزوین
دریاچه اواندریاچه اواندریاچه اوان؛ دریاچه ای زیبا و با مناظر دیدنی در استان قزوین است. این دریاچه در حلقه چهار روستای "اوان"، "ورین"، "زواردشت" و "زرآباد" قرار دارد. ارتفاع...
دریاچه اواندریاچه اواندریاچه اوان
دریاچه اوان دریاچه اوان از جاذبه‌های طبیعی گردشگری استان قزوین كه هرساله گردشگران زیادی را به سوی خود جذب می‌كند، دره چشم نواز الموت است كه در میان آن دریاچه زیبای اوان همچون...
دریاچه اواندریاچه اواندریاچه زیبای اوان
دریاچه اواندریاچه اواندریاچه اوان در منطقه الموت قزوین
11 Rows,