بلوطبلوطیکی از پوشش های جنگلی منطقه پاوه و هورامان درخت بلوط است این درخت مقاوم و در برابر سرما و گرما با محیط کاملا سازگار است از برگ و میوه درختان بلوط برای...
1 Rows,