شگفتی های تخت جمشیدشگفتی های تخت جمشیددر سال ۵۱۸ پیش از میلاد، تعداد زیادی از با تجربه ترین مهندسان، معماران و هنرمندان از چهار گوشه عالم فرا خوانده شدند تا با مشارکت و هم اندیشی، اولین بن...
تخت جمشید - دروازه مللتخت جمشید - دروازه مللتخت جمشید یکی از جاذبه های گردشگری شیراز بوده و بسیار زیبا و دیدنی است. پس از بالا رفتن از پله های تخت جمشید از دروازه ملل وارد یک سالن بزرگ میشوید ....
سرستون تخت جمشیدسرستون تخت جمشیدبه تازگی موجودی شبیه به این در سواحل آمریكا پیدا كردند كه دانشمند ها را بسیار متعجب كرده.و آن ها هنوز پی تحقیقاتی در روی این جانور عجیب و قریب اند.اگر...
سکوت تخت جمشیدسکوت تخت جمشیدسکوت تخت جمشید
تخت جمشیدتخت جمشیدباز هم گوشه ای از این اثر باستانی
تخت جمشیدتخت جمشیدهجوم بهار بر زمستان
تخت جمشید تخت جمشید تخت جمشید پایتخت حکومتی ایران در حدود ۲۵۰۰ سال پیش
تخت جمشید تخت جمشید تخت جمشید مركز حكومتی ایران در حدود 2500 سال پیش
تخت جمشید تخت جمشید تخت جمشید مركز حكومتی ایران در حدود 2500 سال پیش
تخت جمشید تخت جمشید تخت جمشید مركز حكومتی ایران در حدود 2500 سال پیش
تخت جمشید تخت جمشید تخت جمشید مركز حكومتی ایران در حدود 2500 سال پیش
46 Rows,1 of 423