آرامگاه یار محمد خان سردار مفخم شادلوaria kasraieآرامگاه یار محمد خان سردار مفخم شادلوآرامگاه یار محمد خان سردار مفخم شادلو
مقبره سردار اسعد بختیاریمهرداد زینلیانمهرداد زینلیانمقبره سردار اسعد بختیاریتکیه میر، تخت فولاد اصفهان
قلعه سردار اسعد جونقانجمشید رستمی جونقانیقلعه سردار اسعد جونقاناین بنا در فاصله ی 45 کیلومتری جنوب شرقی شهرکرد و در شهر جونقان واقع شده است و مقر سکونت خان های بختیارى بوده است. علیقلی خان سردار اسعد در سال ۱۳۱۸ ه...
مسجدسردار ارومیهجمال زعیمی یزدیجمال زعیمی یزدیمسجدسردار ارومیهعکس : جمال زعیمی یزدی آذر ماه 88 این مسجد با مساحت تقریبی 820 متر مربع در خیابان امام (پهلوی سابق) در شهر ارومیه و در دوره قاجاریه بنا شده است .در سا...
4 Rows,