خانه انتخاب سلطانخانه انتخاب سلطاندر سمت جنوب شرق نطنز، محله‌ای به نام افوشته قرار دارد که در بین درختان سرسبز و سر به فلک کشیده، مانند نگینی درخشان و سبز خودنمائی می‌کند...
گنبد سلطانیهگنبد سلطانیهگنبد سلطانیه مقبرهٔ اُلجایتو است که در ۱۳۰۲ تا ۱۳۱۲ در شهر سلطانیه (پایتخت ایلخانیان) ساخته شد
بقعه متبرکه سلطان اسحاقبقعه متبرکه سلطان اسحاقسلطان اسحاق موسس آیین یارستان یا همان آیین اهل حق می باشد. زیارتگاه سلطان اسحاق مکانی زیارتی برای پیروان این فرقه بوده و هر ساله در ایام سال هزاران نف...
امام زاده سلطان سید محمدامام زاده سلطان سید محمدنطنز-سرشک- Natanz کیفیت تصویرFull HD
خانه انتخاب سلطانخانه انتخاب سلطاننطنز-افوشته-Natanz کیفیت تصویرFull HD
امام زاده سلطان گورآبادامام زاده سلطان گورآبادنطنز-اوره-Natanz کیفیت تصویرFull HD
امام زاده سلطان گورآبادامام زاده سلطان گورآبادنطنز-اوره-Natanz کیفیت تصویرFull HD
14 Rows,1 of 22