سرو سه هزار ساله روستای طرزسرو سه هزار ساله روستای طرزاین سروهای بلند و کهن انسان رو مبهوت قدرت پروردگار میکند
پل الله وردیخان (سی و سه پل)پل الله وردیخان (سی و سه پل)شاهکار معماری صفوی بر بستر زنده رود در قلب اصفهان
کلوسهکلوسهروستایی آرمیده بر دامنه ارتفاعات زاگرس مرکزی در غرب استان اصفهان
سی وسه پلسی وسه پلبا بازگشت آب به زاینده رود اصفهان جان تازه گرفت
غار آبی سهولانغار آبی سهولانغار آبی سهولان در روستای سهولان مهاباد قرار دارد.
كوه سهندكوه سهندرشته كوه سهند، عروس كوه هاي ايران
غار سهولانغار سهولانیکی از شگفت‌انگیزترین جلوه هاى طبیعت استان آذربایجان غربی غار سهولان است، غاری که یکی از مهمترین و کم نظیرترین غارهاى طبیعی کشور است.
كوه پايه هاي سهند (ناخيرچي دره سي)كوه پايه هاي سهند (ناخيرچي دره سي)نمايي از كوه پايه هاي سرسبز و پر آب كوه سهند
سد کارون سهسد کارون سهشاهکار سدسازی ایران در استان خوزستان
مسجد و مدرسه عمادالدولهمسجد و مدرسه عمادالدولهمدرسه عماد الدوله کرمانشاه
سهم پرندگان از بارانسهم پرندگان از بارانسهم پرندگان از آب باران
دهم بهمن و برپايي مراسم کوسه ناقالي در روستاي خان آباددهم بهمن و برپايي مراسم کوسه ناقالي در روستاي خان آبادمراسم کوسه ناقالی (جشن چوپانان برای شکر گزاری) یکی از رسومات مردم استان مرکزی است.این مراسم هر ساله در روستای خان آباد شهرستان خمین در دهم بهمن ماه برگزار مي شود.
44 Rows,1 of 423