سیاه چادر ایل عشایر سنگسریسیاه چادر ایل عشایر سنگسریسیاه چادر ایل عشایر سنگسری- این سیاه چادر که از موی بز به دست زنان ایل بافته شده به زبان محلی «گوت» معروف است. سیاه چادر از سه بخش مجزا به نام های مهمان خانه (جلو کارگِ) و میزبان خانه ( میان کارگِ) و انبار محصولات لبنی( مشکِ زار) تشکیل شده و دور و اطراف آن به طور کامل پوشیده می باشد و دارای یک در ورود و خروج می باشد.
انگور سیاهانگور سیاهانگور سیاه دیم
سیاه بیشهسیاه بیشهجاده چالوس - سیاه بیشه
ساحل سنگ سیاهساحل سنگ سیاهساحل صخره ای سنگ سیاه
طبیعت سیاهكلطبیعت سیاهكلجنگل های سیاهكل
دریاچه دوقلوی سیاه گاوآبدانان (نادرترین پدیده طبیعی کشور)دریاچه دوقلوی سیاه گاوآبدانان (نادرترین پدیده طبیعی کشور)دریاچه دوقلوی سیاه گاوآبدانان (نادرترین پدیده طبیعی کشور) فراخ پای کوه کهنسال و دیرزی کبیرکوه، آنجا که دشت وسیع مورموری دامن می گسترد، دریاچه شگفت انگ...
طبیعت اطراف سیاهکلطبیعت اطراف سیاهکلطبیعت اطراف سیاهكل
طبیعت اطراف سیاهکلطبیعت اطراف سیاهکلطبیعت اطراف سیاهكل
سیاه چادرسیاه چادرسیاه چادر
طبیعت سیاه و سفیدطبیعت سیاه و سفیداین غکس را بعد از ظهر یک روز زمستانی در دشت میبد بعد از بارندگی گرفتم قسمت بالا ابرهای خاکستری رنگ وسط کوه های پوشیده از برف و پائین دشت که سیاه رنگ ...
کاخ هخامنشی بردک سیاهکاخ هخامنشی بردک سیاهیکی از بناهای مهم تاریخی بوشهر است که به دوران هخامنشی تعلق دارد و جزو کاخهای زمستانی این امپراتوری بزرگ محسوب می شده است.این کاخ در 12 کیلومتری شمال ...
14 Rows,1 of 22