برج طغرلبرج طغرلبرج طغرل از آثار به جا مانده از دورهٔ سلجوقیان می‌باشد...
برج طغرل شهرری یادگاری ‪ ۸۰۰‬ساله از دوره سلجوقیانبرج طغرل شهرری یادگاری ‪ ۸۰۰‬ساله از دوره سلجوقیانبنای زیبای برج طغرل با ‪ ۸۰۰‬سال قدمت آرامگاه طغرل بیک شاه ایران در دوره سلجوقی است که از ویژگیهای معماری این دوره بهره جسته و دور از گزند مغولان در ...
برج طغرلبرج طغرلبرج طغرل شهر ری
برج آرامگاهی طغرلبرج آرامگاهی طغرلبرج طغرل از مهم ترین برج های آرامگاهی ایران به شمار می رود. این برج که مغز دیوارهای آن از خشت ، و نمای بیرونی آن از آجر است، محوطه ای خورشیدی شکل دارد...
4 Rows,