دریاچه سد گتوندعلیادریاچه سد گتوندعلیاشهرستان لالی، شمال استان خوزستان
سایت پرورش تکثیر و رهاسازی آهو - کلاته شیخعلی شهراسفدنسایت پرورش تکثیر و رهاسازی آهو - کلاته شیخعلی شهراسفدنمنطقه حفاظت شده شاسکوه قاینات در خراسان جنوبی
امامزاده آقاعلی عباس و سید محمد(ع)امامزاده آقاعلی عباس و سید محمد(ع)امامزاده آقاعلی عباس و سید محمد(ع)، از فرزندان بلافصل امام موسی بن جعفر(ع) که مقبره مطهرشان در شهر بادرود است. گنبد این امامزاده بزرگترین گنبد خاورمیانه از نظر قطر آن می‌باشد.
آبشار شیخ علیخانآبشار شیخ علیخانشهرستان کوهرنگ، استان چهار محال و بختیاری
طبیعت روستای مَکِدین علیاطبیعت روستای مَکِدین علیامنطقه پشتکوه فریدونشهر، غرب استان اصفهان
خانه ی حاج آقا علیخانه ی حاج آقا علیخانه ی حاج آقا علی رفسنجان
خانه حاج آقا علی از نگاه دیگرخانه حاج آقا علی از نگاه دیگربزرگترین خانه خشت و گلی جهان از دریچه کوچک
خانه حاج آقا علیخانه حاج آقا علییکی از بزرگترین خانه خشت و گلی های جهان در رفسنجان کرمان
62 Rows,1 of 623