شترمرغ ایرانیشترمرغ ایرانیشترمرغ بزرگترین پرندهٔ زنده دنیاست و تخم آن نیز از هر پرنده زنده دیگری بزرگتر است (البته فیل‌‌مرغ‌های ماداگاسکاری و موآهای نیوزیلندی که به تازگی منقرض شده‌اند بزرگتر بودند و تخم‌های بزرگتری هم داشتند)
جشن صبح گاهی مرغان ماهی خوارجشن صبح گاهی مرغان ماهی خوارمرغان ماهی خوار که بعضی از انها به اندازه لاشخور بزرگ هستند زمستان مهمان خلیج فارس و شهر بندرعباس هستند
مرغ بارانمرغ بارانمرغ باران که در گوش محلی مردم بندرعباس به آن تیتووک میگویند
فرهنگسرای سیمرغفرهنگسرای سیمرغفرهنگسرای سیمرغ این فرهنگسرا ، بزرگ ترین ساختمان فرهنگی استان خراسان می باشد .
سواحل خلیج فارس در بوشهرسواحل خلیج فارس در بوشهرمرغ های دریایی در حال پرواز در غروب خلیج همیشه فارس
5 Rows,