سنگ نگاره نخستین و منظمترین ارکسترال ملی تاریخ تقی قاسمیتقی قاسمیسنگ نگاره نخستین و منظمترین ارکسترال ملی تاریخ نخستین و منظم ترین ارکسترال ملی در تاریخ حدود 1600 سال پیش در طاق بستان کرمانشاه (کرماشان) دوره ساسانی تمامی چنگ نوازان و هفت نفر دیگر زن هستند؛یکی ...
رامگاهی برای نخستین انسان ها برخی پژوهش‌ها از وجود سرزمینی حاصلخیز، ‌در زیرآب‌های شاخاب‌فارس(خلیج فارس) خبر می‌دهد كه نزدیك به 75 تا 100هزار سال پیش، مهاجران آفریقایی را در خود جا...
تپه تاریخی دینور نخستین زیستگاه بشر در خاورمیانه هوشنگ امامیهوشنگ امامیتپه تاریخی دینور نخستین زیستگاه بشر در خاورمیانه تپه تاریخی و باستانی شیخ آباد منطقه دینور شهرستان صحنه به عنوان نخستین زیستگاه بشر دوره نوسنگی در خاورمیانه شناخته شد. سال گذشته سازمان میراث فرهنگ...
نخستین انیمیشن دنیا در «شهر سوخته» ایران محمد  ارجمندیمحمد ارجمندینخستین انیمیشن دنیا در «شهر سوخته» ایران پیش از انقلاب، باستان شناسان ایتالیایی حاضر در شهر سوخته به هنگام کاوش در گوری 5 هزار ساله، جامی را پیدا کردند که نقش یک بز همراه با تصویر یک درخت روی...
نتایج نخستین دوره مسابقه عکاسی نمای ایراننتایج نخستین دوره مسابقه عكاسی نمای ایران: نفر اول : آقای رضا دولتی برنده یك دستگاه چاپگر رنگی HP نفر دوم : آقای رضا عطایی برنده یك MP3 Player با ...
6 Rows,