چهارطاقی و قلعه باستانی نخلکچهارطاقی و قلعه باستانی نخلکچهارطاقی و قلعه باستانی در کنار روستا و معدن سرب نخلک در حدفاصل شهر انارک و چوپانان در مسیر نایین به طبس واقع شده است
غروب نخلستانغروب نخلستانغروب حال و هوای خاص خودشو داره خصوصا غروب ساحل و نخلستان غلامعباس شعبانی
قارچ - مهمان بهاری نخل خرماقارچ - مهمان بهاری نخل خرمابه این قارچ در گویش محلی فین هرمزگان پنیر بن می گویند
قامت خمیده نخلقامت خمیده نخلنخل های سر به فلک کشیده بخش دهستان حاجی آباد . خرماهای پیارم این بخش معروفیت جهانی دارد
نمایی از نخلستان زیبای چانفنمایی از نخلستان زیبای چانفنمایی از نخلستان زیبای چانف
نخل نخل نخل - هفت تپه
روستای ازمیغان طبس گلشنروستای ازمیغان طبس گلشنروستایی درفاصله حدود 45 کیلومتری شهرستان طبس گلشن
زیارتگاهزیارتگاهنخلستان زیارتگاه در شهرستان جم ، استان بوشهر
8 Rows,