روستای زیبای هجیجروستای زیبای هجیجهجیج؛ روستایی با معماری استثنایی
مرد کهنسال هورامی /هجیجیمرد کهنسال هورامی /هجیجیلباس، مهم ترین عامل هویت و وشناسایی انسانها بر روی کره خاکیست .با دیدن لباس هر منطقه فورا ذهنیتها به سمت جغرافیای مورد نظر معطوف می گردد
در ورودی مسجد قدیمی وچله خانه روستای هجیجدر ورودی مسجد قدیمی وچله خانه روستای هجیجروستای هجیج روستایی منحصر بفرد در کل مجموعه هورامان (اورامان ) در مابین استان کردستان و کرمانشاه در کنار رود سیروان قرار گرفته
روستای هجیجروستای هجیجروستای هجیج
امام زاده سید عبیدالله/روستای هجیجامام زاده سید عبیدالله/روستای هجیجیکی از زیارتگاه ها و بقعه های متبرکه شهرستان پاوه بقعه سید عبید الله می باشد این سید بزرگوار بنا به روایات برادر امام هشتم می باشد . منطقه کوهستانی ر...
روستای هجیجروستای هجیجروستای هجیج و معماری سنگ چین آن
7 Rows,