ناناویژهناناویژهمنطقه حفاظت شده ناناویژه
پاوه با معماری ویژهپاوه با معماری ویژهشهر پاوه با معمار پله ای درای چند ویژگی داشته ایت اول داشتن پنجره هایی به رنگ آبی دوم داشتن دیوارهای زخیم از جنس سنگ برای محافظت از گرما و سرما س...
2 Rows,