گذری  بر خانه باغ های پاوه  /   پشتهگذری بر خانه باغ های پاوه / پشتههمه شاخصه های شهری و روستایی شهرستان پاوه .چشم نواز و منحصر بفرد می باشند .این بار سری به خانه باغهای پایین دست پاوه ،نزدیک روستای خانقاه .یعنی خانه باغهای پشته می زنیم .اینجا بوی هنر ،خلاقیت ، تاریخ و قدمت می آید ،سنگ سنگ این خانه باغها بوی صلابت واستواری مردان وزنان هورامان را می دهند.
نمای عالی قاپو از  پشتنمای عالی قاپو از پشتعکس از قسمت ورودی به طبقات بالا و از داخل کوچه گرفته شده است.
قلعه پشتابقلعه پشتابقلعه پشتاب (پیشتو، پشتو و پیشتاب هم نامیده‌شده) یکی از دژهای کهن در شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی ایران است. این قلعه در نزدیکی دهی به همین نام ...
روستای دره بادامروستای دره بادامشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
پیوند آسمان و زمینپیوند آسمان و زمینشهرستان فریدونشهر در غرب استان اصفهان
دورنمای آبشار طُرزهدورنمای آبشار طُرزهشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
آبشار روستای مصیرآبشار روستای مصیرشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
طبیعت تابستانی روستای بندرطبیعت تابستانی روستای بندردهستان پشتکوه فریدونشهر، غرب استان اصفهان
طبیعت بهاری روستای مصیرطبیعت بهاری روستای مصیردهستان پشت کوه شهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
طبیعت زیبای روستای مصیرطبیعت زیبای روستای مصیردهستان پشتکوه دوم شهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
رودخانه آب چران (گوکان)رودخانه آب چران (گوکان)از سرشاخه های کارون در غرب استان اصفهان
طبیعت روستای بهرام آبادطبیعت روستای بهرام آباددهستان پشتکوه، شهرستان فریدونشهر در غرب استان اصفهان
17 Rows,1 of 22