کفش دوزی چرمی

کفش دوزی چرمی
گام دوازدهم : ورود به مرحله تولید کفش (الگو گیری) در این مرحله با استفاده از اندازه های پا و سایزهای مختلف چرم را علامت گذاری می کنیم و به دور الگو خط می کشیم الگو از جنس مقوا ،کاغذ و یا چرم می باشد. گام سیزدهم :برش در این مرحله با استفا ده از تخته برش و گزن آنرا برش می دهیم. گام چهاردهم:سوراخ کردن پشت پستایی در این مرحله با استفاده از ابزاری به نام ( سوراخ کن ) قسمتهای بر امده از سر وار کفش را که برای گذاردن بند از داخل سوراخها استفاده می شود سوراخ می کنیم. گام پانزدهم:سروار دوزی در این قسمت سروار را با چرخ می دوزیم بدین صورت که قسمت جلو و روی پنچه پا را با پارچه ضخیم سنتی مانند کرباس می دوزیم و قسمت عقب را با تیماج ( پوست حیوانات کوچک ) آستر می کنیم و هر دو لایه را به هم می دوزیم و نیز قسمتهای جلو و عقب را به هم می دوزیم. گام شانزدهم: میخ کوبی در این مرحله با استفاده از گاز انبر مخصوص که قسمت چکشی شکلی نیز روی آن تعبیه شده است ، سروار را به قالب میخ کوبی می کنیم. این کار بر روی میز کوچک کنده ای انجام می شود.بنابراین مرحله میخ کوبی انجام می شود. گام هفدهم: نعل گذاری در این مرحله کف کفش که دراصطلاح کفاشان به آن نعل گفته می شود به قسمت سروار دوخته می شود.نعل می تواند از دو جنس باشد برخی کفش ها از لاستیک که از لاستیک کهنه خودروها تهیه می شود بهره می گیریم که همانطور که می دانید به این کفش نمی توان نام سنتی اطلاق کرد بلکه کفش سنتی باید از کف چرمی برخوردار باشد که در آن چند لایه چرم ضخیم را روی هم قرار می دهیم گام هیجدهم: دوخت کفش در این مرحله با استفاده از نخ و درفش و یا چرخ مخصوص کار دوخت تکمیلی کفش انجام و به بهره برداری می رسد کف کفش که از جنس چرم چند لایه تهیه شده و به سروار وصل می شود. ضمناً درفش های قدیمی نخ را در خود داشته و درفشهای کنونی بخاطر لاستیکی بودن کف کفش قلابی شکل است. درفشهای مخصوص کفش سنتی همان درفشهای قدیمی است گام نوزدهم: واکس و رنگ برای رنگ کردن کفش از واکس که طبیعی می باشد و رنگ های شیمیایی استفاده می شود که رنگ های سنتی بعلت زمان بر بودن صرفه اقتصادی ندارد گام بیستم : قالب کشی این مرحله را با استفاده از قالب های چوبی در سایز های مختلف و با دسه جنسیت مردانه ، زنانه و بچگانه به9 انجام می رسانیم و پس از آن کفش وارد بازار فروش می شود ابزارهای مورد استفاده در کفاشی سنتی 1- چرخ قدیمی 2- چرخ جدید 3- نخ 4- گزنه تیز کن 5- گزن برای دور گیری و برش دور کفش و چرم 6- چکش میخ کوبی 7- کارد قدیمی 8- سنگ آب 9- درفش 10- میز کوچک چوبی 10Facebook Twitter
حسن | يكشنبه 30 فروردين 1394 | 5 سال پیش4791 بازدید5.0 بر اساس 1 رای
نمای ایران | يكشنبه 30 فروردين 1394 | 5 سال پیش00
سپاس
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
حسن  صفریحسن صفریعضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389