سایت پرورش تکثیر و رهاسازی آهو - کلاته شیخعلی شهراسفدن

سایت پرورش تکثیر و رهاسازی آهو - کلاته شیخعلی شهراسفدن
  • سایت پرورش تکثیر و رهاسازی آهو - کلاته شیخعلی شهراسفدن
  • سایت پرورش تکثیر و رهاسازی آهو - کلاته شیخعلی شهراسفدن
  • سایت پرورش تکثیر و رهاسازی آهو - کلاته شیخعلی شهراسفدن
  • سایت پرورش تکثیر و رهاسازی آهو - کلاته شیخعلی شهراسفدن
این سایت درمجاورت منطقه حفاظت شده شاسکوه و منطقه شکاروتیراندازی ممنوع دق اسفدن درروستای کلاته شیخعلی ایجادشده است .دراین مرکز تکثیر -پرورش ورهاسازی آهو از چندسال قبل جهت احیا این گونه جانوری با تلاش محیط زیست صورت می گیرد امید است بافرهنگ سازی مناسب وهمکاری مردم منطقه این مهم میسر شود .10Facebook Google+ Twitter
محسن | يكشنبه 12 ارديبهشت 1395 | 11 ماه پیش393 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید