زعفران کوهی

زعفران کوهی
زعفران گیاهی است پایا با ارتفاع تقریبا ۳۰ سانتیمتر که دارای برگهای دراز و سبز مانند تره است . ساقه زیر زمینی آن از دو پیاز تشکیل یم شود . این پیازها سخت و مدور و گوشتدار و پوشیده از غشاء های نازک قهو های رنگ می باشد . گلهای زعفران ارغوانی ، منظم و شامل لوله ای دراز است که به سه گلبرگ و کاسبرگ منتهی می شود . این گیاه در کوهپایە های منطقە پاوە می روید اگر چە برداشت آن بە صورت علمی نیست و ارزش اقتصادی ندارد اما نشان از استعداد این منطقە در پرورش این گیاە دارد20Facebook Twitter
عدنان | يكشنبه 19 دی 1395 | 3 سال پیش3035 بازدید4.3 بر اساس 3 رای
نمای ایران | دوشنبه 20 دی 1395 | 3 سال پیش10
سپاس
عبدل | دوشنبه 20 دی 1395 | 3 سال پیش10
زیبا و مقاوم
مجیدرضا | چهارشنبه 22 دی 1395 | 3 سال پیش10
زیبا و انرژی بخش
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com
واژه کلیدیزعفرانکوهی