گیوە هورامی

گیوە هورامی
  • گیوە هورامی
  • گیوە هورامی
  • گیوە هورامی
گیوە کە در زبان هورامی به آن کلاش می گویند کفشی است کە از نخ وپارچە ساختە می شود این کفش بسیار زیبا بودە ودر مرسمات رسمی پوشیدە می شود یکی از مهمترین نکات برجستە این کفش نداشتن بو است کە این کفش کە از صنایع دستی مردم منطقە می باشد در حال حاظر از رونق خاصی برخوردار بودە و رواج دارد. زنان و مردان با بافتن این کفش ها علاوە بر ایجاد درآمد بە رونق این صنعت نیز لمک می نمایند30Facebook Google+ Twitter
عدنان | يكشنبه 19 دی 1395 | 11 ماه پیش670 بازدید5.0 بر اساس 3 رای
نمای ایران | دوشنبه 20 دی 1395 | 11 ماه پیش10
سپاس
عبدل | دوشنبه 20 دی 1395 | 11 ماه پیش10
هنر نزد ایرانیان است و بس
آرام | سه‌شنبه 21 دی 1395 | 11 ماه پیش10
خیلی عالی هوش و ذکاوت و هنر ایرانی وصف ناپذیره
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com
واژه کلیدیکلاش