آیین سقز چینی

آیین سقز چینی
در بسیاری از روستاهای شهرستان پاوە هر سالە آیین برداشت سقز از درختان ون برگزار می گردد. درخت ون کە از صمغ آن برای مصادف داروی و صنعتی استفادە می شود به وسیلە تیشە و خراش دادن تنە درخت خارج شدە و در ظرف های گلی کە از خاک رس ساختە می شود جمع آوری می شود. این صمغ را به صورت خام به مراکز فرآوری بردە و به صورت استاندارد به مواد جدیدی تبدیل می نمایند. در منطقە هورامان از این صمغ برای التیام و درمان زخم معدە و زخم های سطحی استفادە می شود همچنین از آن نوعی جویدنی ساخته می شود کە به آن ویژن می گویند30Facebook Twitter
عدنان | سه‌شنبه 5 بهمن 1395 | 3 سال پیش2167 بازدید5.0 بر اساس 3 رای
نمای ایران | سه‌شنبه 5 بهمن 1395 | 3 سال پیش20
سپاس
آرام | پنجشنبه 7 بهمن 1395 | 3 سال پیش20
خیلی مطلب جالبی بود ممنون
عبدل | پنجشنبه 7 بهمن 1395 | 3 سال پیش10
در هرمزگان این درخت گن نام دارد . جویدنی درست شده هم . لامی یا (بنی زغ) بصورت ادامس در سوپرمارکت ها موجود است خوشمزه و شیرین
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com
واژه کلیدیسقزچینیویژن