شباهت سنگ نگاره های ایران، از شمال تا جنوب!

شباهت سنگ نگاره های ایران، از شمال تا جنوب!
شباهت سنگ نگاره‌های ایران, از تقریبا شمالی ترین نقطه ایران(سنگ نگاره های دره گاوور جلفا در نقطه صفر مرزی و محوطه شیخ مدی مشگین شهر) کنار رود خانه ارس تا جنوبی ترین نقطه ایران ( روستای دهتل بستک هرمزگان_ خلیج فارس) بیشترین نقوش بزکوهی در سبک هنری اندیشه نگار است، با یک پیام و مضمون. گویی یک هنرمند طی هزارها آنها را خلق کرده است؟!00Facebook Twitter
محمد | دوشنبه 29 بهمن 1397 | 4 ماه پیش666 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید