رد پای رقص های آیینی، از نقاشی های کهن تا پیکره های گلی پیش از تاریخ

رد پای رقص های آیینی، از نقاشی های کهن تا پیکره های گلی پیش از تاریخ
  • رد پای رقص های آیینی، از نقاشی های کهن تا پیکره های گلی پیش از تاریخ
  • رد پای رقص های آیینی، از نقاشی های کهن تا پیکره های گلی پیش از تاریخ
تخته سنگی غول پیکر با نقش های متعدد، که از همه جالبتر نقش انسان بزرگی است که به حالت احترام و نیایش دست ها بر سینه دارد. حداقل قدمت آن با توجه به جهت و زاویه شیب بوم، هزاره پنجم پ.م است. جالب آنکه پیکره های گلی مکشوفه در جیرفت ( هزاره سوم پیش.م)، معبد اور در بین النهرین و پیکره های مفرغی در مارلیک هم با قدمت های کمتر و همگون نیز دیده می شود! شاید این باورهای آیینی از مرکز ایران به دیگر نقاط برده شده باشد. کشف و عکس: محمد ناصری فرد. محل : تیمره، کوه های اطراف خمین. 10Facebook Twitter
محمد | دوشنبه 13 اسفند 1397 | 3 ماه پیش741 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید