آبشار روستای پز

آبشار روستای پز
  • آبشار روستای پز
  • آبشار روستای پز
ارتفاعات زاگرس مرکزی، شهرستان الیگودرز، استان لرستان00Facebook Twitter
مهرداد | پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398 | 5 هفته پیش324 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387متولد 1352 اصفهان زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند