چاپ دوم کتاب " سنگ نگاره های ایران" " سنگ نگاره های گلپایگان ؛ گذرگاه تاریخ"

چاپ دوم کتاب
حاصل ۸ سال مستند نگاری بر روی «سنگ نگاره های گلپایگان» به چاپ دوم رسید کتاب سنگ نگاره‌های ایران با عنوان "سنگ نگاره‌های گلپایگان، گذرگاه تاریخ" به معرفی یکی از بزرگ‌ترین و کامل‌ترین مجموعه سنگ نگاره‌ها و نقوش صخره‌ای ایران، در شهرستان گلپایگان می پردازد. 00Facebook Twitter
محسن | سه‌شنبه 24 ارديبهشت 1398 | 2 هفته پیش87 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید