تقی قاسمیتقی قاسمیعضویت از دوشنبه 10 اسفند 1388در هر کجای دنیا که هستی قسمتی از وجود ما را همراه خود برده ایی ای هموطن !khanabadd.com
سد روستای خان آباد
سد روستای خان آبادسد روستای خان آباد یکی از جاذبه های گردشگری شهرستان خمین است،آب موجود در سد از سرچشمه دیریزنو خان آباد تامین میشود .از شروع فصل پاییز تا اواسط بهار آب چشمه وارد سد می شود و کشاورزان روستای خان آباد در فصلهای کم آب از این آب برای کشاورزی استفاده میکنند .این سد به دلیل قرار گرفتن در مسیر مهاجرت پرندگان به یک پناهگاه موقت پرندگان مهاجر نیز تبدیل شده است.5.0 بر اساس 2 رای
آبان ماه و آغاز مراسم
آبان ماه و آغاز مراسم "بام اندود" (بون انید) در روستای خان آبادزندگی روستایی حاکم بر خان آباد در حدود 50 سال پیش صرف نظر از سختی هایی که داشت،شیرینی های خاص خود را هم در پی داشت .مردان و زنان و همه اهل خانواده در تمام فصول سال مشغول کار و فعالیت بودند که همین تلاشهای روزمره باعث می شد کمتر فردی مبتلا به بیماری های رایج این روزه از قبیل بالابودن چربی و قند خون ....باشد...5.0 بر اساس 3 رای
تهیه شیره انگور ،روستای خان آباد
تهیه شیره انگور ،روستای خان آبادمراسم تهیه شیره انگور توسط بانوان روستای خان آباد روستای خان‌آباد از توابع شهرستان خمین است که بانوان با حضور در باغ‌های انگور و تاکستان‌های روستا، انگورها رسیده و مرغوب را برداشت کرده و به محلی مناسب که معمولا حیاط خانه روستایی است انتقال می‌دهند و به تمیز کردن و شستن آنها می‌پردازند.در برداشت و تمیز کردن و همچنین شستشوی انگورها، تمام اعضای خانواده از کودکانی که توانایی کمک دارند تا بزرگترها و مردان شرکت و با صمیمیت خاصی با یکدیگر همکاری می‌کنند، در بعضی از مواقع نیز همسایگان به کمک می‌آیند که در گذشته5.0 بر اساس 2 رای
بانوان ارزشمند و سرمايه هاي انساني در عرصه هنر و فرهنگ اين مرزو بوم
بانوان ارزشمند و سرمايه هاي انساني در عرصه هنر و فرهنگ اين مرزو بومخاله آرا در حقيقت يكي از چهره هاي ماندگار خان آباد است،خاله آرا بدون کوچک ترين چشم داشتي به کمک بانوان روستا ميرفت و در کليه کارهاي روزمره ياري گر خانواده هاي روستايي بود.
شروع فصل توليد قره قوروت در روستاي خان آباد
شروع فصل توليد قره قوروت در روستاي خان آبادهرساله در اوايل تيرماه و هم زمان با گرم شدن هوا، بانوان روستاي خان آباد اقدام به تهيه قره قوروت آفتابي مي کنند5.0 بر اساس 2 رای
شروع فصل توليد کشک خشک در روستاي خان آباد
شروع فصل توليد کشک خشک در روستاي خان آباداواسط تيرماه،همزمان با گرم شدن هوا و بالا رفتن کيفيت شير به علت مصرف دامها از علوفه تازه ،تهيه کشک در روستاي خان آباد آغاز مي شود.5.0 بر اساس 4 رای
حضور پررنگ پاييز در روستاي خان آباد
حضور پررنگ پاييز در روستاي خان آبادحضور پر رنگ پاييز در روستاي خان آباد از توابع شهرستان خمين
شروع فصل برداشت انگور از سطح باغات زير کشت روستاي خان آباد
شروع فصل برداشت انگور از سطح باغات زير کشت روستاي خان آباديش از يک ماه است که از برداشت انگور از سطح باغات انگور روستاي خان آباد اغاز شده است انگور برداشت شده علاوه بر تامين نياز روستا جهت تهيه کشکش -دوشاب -سرکه نيز استفاده و بخشي از ان نيز به خارج از روستا صادر مي شود. شغل اصلي اهالي روستاي خان اباد دامداري و باغداري(توليد سيب ) است و در کنار اين فعاليت ها به توليد انواع صيفي جات -انگور-حبوبات و برخي فرآورده هاي ديگر روستايي مي پردازند.5.0 بر اساس 1 رای
شروع فصل برداشت گندم از سطح مزارع زیر کشت روستای خان آباد
شروع فصل برداشت گندم از سطح مزارع زیر کشت روستای خان آبادگـیــــــاه گندم: گندم گیاهی است نسبتا" مقاوم که میتوان آنرا بصورت بهاره یا پاییزه و یا زمستانه کشت کرد؛کشت پاییزه گیاه گندم نسبت به بقیه کشتها بهتر است زیرا در این روش گیاه فرصت کافی برای رشد را خواهد داشت و در ضمن کیفیت و کمیت آن هنگام برداشت افزایش میابد5.0 بر اساس 1 رای
زنبور داري در روستاي خان آباد
زنبور داري در روستاي خان آبادزنبورداری در روستاي خان آباد از دیر باز وجود داشته است و کشاورزان در کنار کارهاي کشاورزي جهت تهيه مايحتاج خود به زنبور داري-مرغ داري- دامداري و گاوداري نيز مي پرداخته اند .به دلايل مختلف چند سالي است که شغل هايي چون زنبورداري کم رنگ شده است. اما خوشبختانه مدتي است که تعدادي از اهالي روستا به زنبورداري پرداخته اند .در حال حاضر تعداد زنبوردارها در روستا ۵ نفر است.5.0 بر اساس 3 رای
شروع فصل پشم چيني در روستاي خان آباد
شروع فصل پشم چيني در روستاي خان آبادبا وجود این که همه ساله در فصل پشم چینی، چندین تن پشم از دام‌های روستای خان آباد چیده می‌شود، اما به علت نبودن صنایع تبدیلی، این محصول با قیمت کمی داد و ستد شده یا اینکه وارد لحاف دوشک می‌شود! در حالی که ایجاد ارزش افزوده این محصول ازجمله مواردی است که می‌تواند موجب تحقق شعار اقتصاد مقاومتی در کشور شود. فصل پشم چینی معمولا در اوایل خرداد ماه شروع می شود .شستشوی دام ها و خشک شدن انها در مجاورت آفتاب و بلافاصله شروع پشم چینی یا همان چر chara .پشم چینی معمولا در دو فصل صورت میگیرد یکی در فصل بهار و دیگری در او5.0 بر اساس 1 رای
به مناسبت روز جهانی زمین پاکزمین،خاکستری است؛آسمان خاکستری،در زمانه خاکستری،به کدام فردای سبز می اندیشیم؟  انسان امروز،می اندیشد که مالک زمین است،حال آنکه خود،روزی خوراک زمین خواهد شد.5.0 بر اساس 1 رای
89 Rows,1 of 823

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 117703روستایخانآبادتنوعزیستمحیطیغذاهایمحلیآواهانواهایآدابرسومپوششبازیهایضربالمثلحکایتمحصولاتکشاورزینگاهیاجمالیگذشتهحالروستاخان آبادسخنرانیدکترمحمدروشنجشنوارهمردمشناسیعکسهایینمایشگاهمکتبمدرسهغارکوهگرهیکیعمیقترینچاهطبیعیایرانچلهبرخیزمستانعزاداریمحرمراهکارهایمشارکتبرپاییجشنسدهناقالیکردعلیکوچهخاکینوروزرقصفعاللالهواژگونfritillariapersicaمنطقهحفاظتشدهالوندخمینبایدبودلالاییاقوامکهنایرانیشدماحداثتفرجگاهیخانآبادخانمکابتکارروستائیمطالبیپیرامونتاریخچهروندتوسعهمردبازگردبویخاکبارانزدهگردشگریهجومفرهنگشهرنشینیروستاهاسدهناقالیکردسنگقبرعشایرنقشتبریزکرمانبافتندبازیهامسابقاتنوروزینگارهنبشتهجیرفتچهلهزارسالهتیمرهنخستینمنظمترینارکسترالملیتاریخشهرنشینیگسستمیانمحوردلمتنگاستبرایکودکیهایمتاثیرجبرانناپذیرآلایندهنیروگاهپتروشیمیشازندبافیشهرستاندهمبهمنمراسمکوسهقابلیتدارضرورتشناختمعرفیرونقروستاییکمپآموزشیمنجمانآماتورنابودیزبانزمینتماشانشستهطبیعتنظیردماوندحمامتاریخیلکانحضورپرندگانمهاجرپاییزتوابعپاييزقاسميکوه گرهکشکقره قوروتآبغورهپختترخینهبرگهزردآلوناقاليجهانیپاکخمينفصلبرداشتانگورقرهبانوانارزشمندتاريخشیرهفرآوردهبامسد