محمد غریب معاذی نژادمحمد غریب معاذی نژادعضویت از جمعه 12 آبان 1391 کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی ، ، نویسنده وپژوهشگر مسائل فرهنگی وجغرافیایی .
شاهو در مجموعه بزرگ زاگرس
شاهو در مجموعه بزرگ زاگرسدم کردن چای در پای برفاب کوهستان5.0 بر اساس 3 رای
نمایی دیگر از پاوه
نمایی دیگر از پاوهنمایی از پاوه5.0 بر اساس 2 رای
پاییز هورامان .پاوه
پاییز هورامان .پاوهفضای منحصر بفرد پاوه وهورامان (اورامانات ) در فصل پاییز آرام بخش روح وروان بوده...4.8 بر اساس 4 رای
باغات آلوچه پاوه
باغات آلوچه پاوه5.0 بر اساس 2 رای
کلیچه نانی/ پاوه
کلیچه نانی/ پاوهکلیچه نانی یکی از نانهای خوشمزه، با کیفیت عالی که ترکیباتی است از دوشاب (شیره توت) جهت زنگ و مزه ، خمیر ، زوغن مایع ویا روغن کرمانشاهی، (روغن حیوانی) شکر ، گاها شیر وترکیبات جزئی دیگر . این نوع نان یا شیرینی بسیار خوشمزه و مقوی می باشد .پخت آن در هر شرایطی وجود دارد .ولی بر روی هیزم وآتش در درون باغ مزه وکیفیت آنرا می افزاید.5.0 بر اساس 4 رای
جاده ، کوهستان ،پرتگاه ،شریان زندگی / پاوه .منطقه گرمسیری
جاده ، کوهستان ،پرتگاه ،شریان زندگی / پاوه .منطقه گرمسیریزندگی در همه جای این سرزمین جاریست .موانع طبیعی هیچگاه نتوانسته اند زندگی را متوقف سازند. اینجا بخشی از شهرستان پاوه ، منطقه باینگان ،مناطق گرمسیری نوار مرزی عراق است5.0 بر اساس 1 رای
گذری  بر خانه باغ های پاوه  /   پشته
گذری بر خانه باغ های پاوه / پشتههمه شاخصه های شهری و روستایی شهرستان پاوه .چشم نواز و منحصر بفرد می باشند .این بار سری به خانه باغهای پایین دست پاوه ،نزدیک روستای خانقاه .یعنی خانه باغهای پشته می زنیم .اینجا بوی هنر ،خلاقیت ، تاریخ و قدمت می آید ،سنگ سنگ این خانه باغها بوی صلابت واستواری مردان وزنان هورامان را می دهند.5.0 بر اساس 3 رای
گذر رود خانه سیروان در پایین دست  روستای هیروی/ شهرستان پاوه
گذر رود خانه سیروان در پایین دست روستای هیروی/ شهرستان پاوههر چند تصویر غالب وعناصر برجسته در این تصویر، بیشتر روی روستا ی هیروی در نزدیکیهای شهر نوسود و منتهی الیه پاوه را بیشتر نشان می دهند5.0 بر اساس 5 رای
مرد کهنسال هورامی /هجیجی
مرد کهنسال هورامی /هجیجیلباس، مهم ترین عامل هویت و وشناسایی انسانها بر روی کره خاکیست .با دیدن لباس هر منطقه فورا ذهنیتها به سمت جغرافیای مورد نظر معطوف می گردد5.0 بر اساس 2 رای
19 Rows,1 of 22