جمال زعیمی یزدیجمال زعیمی یزدیعضویت از چهارشنبه 29 تير 1390شغل : برنامه نویس , مجری شبکه های کامپیوتری عاشق طبیعت و آثار باستانی بی همتای ایران از هر فرصتی برای گشت و گذار و بازدید از جاذبه های طبیعی و باستانی ایران استفاده میکنم.
استتار هوبره ها در صحرا
استتار هوبره ها در صحراهوبره Houbara Bustard از خانواده Otididae پرنده اي بيابانگرد و خجالتي است و درجزاير قناري ، شمال آفريقا و جنوب غربي آسيا زندگي مي كند5.0 بر اساس 3 رای
چهارطاقی و قلعه باستانی نخلک
چهارطاقی و قلعه باستانی نخلکچهارطاقی و قلعه باستانی در کنار روستا و معدن سرب نخلک در حدفاصل شهر انارک و چوپانان در مسیر نایین به طبس واقع شده است5.0 بر اساس 3 رای
تالاب بهشت معصومه
تالاب بهشت معصومهتالاب بهشت معصومه در حدود ۲۰ کیلومتری جنوب تالاب حوض سلطان در حاشیه شرقی اتوبان قم تهران قرار گرفته است...5.0 بر اساس 5 رای
پل قوسی کارون 3
پل قوسی کارون 3این پل بر روی دره ای به عمق 250 متر واقع در محدوده دریاچه سد و نیروگاه کارون 3 و به جهت جایگزینی جاده قدیمی ایذه – شهرکرد ساخته شده.4.5 بر اساس 6 رای
جاده شهرکرد - ناغان - ایذه
جاده شهرکرد - ناغان - ایذهجاده قدیم شهرکرد - ناغان - ایذه یکی از زیباترین جاده های کشور میباشد5.0 بر اساس 3 رای
شهر تاریخی و توریستی دستجرد(استان قم)
شهر تاریخی و توریستی دستجرد(استان قم)منطقه خلجستان با بیش از 1100 كیلومتر مربع با قدمت بسیار طولانی به عنوان یكی از بخشهای استان قم ، در ضلع غربی استان واقع شده و از شمال با استان مركزی شهرستان آشتیان و از جنوب با شهرستان ساوره و از غرب با شهرستان تفرش و از شرق به بخش سلفچگان و بخش مركزی استان همجوار است .5.0 بر اساس 3 رای
گیاه کرک (استبرق)
گیاه کرک (استبرق)در قدیم از شیره این گیاه برای درمان جذام ، زخم ، کورک و درمان بیماریهای کبدی استفاده می کردند. شیره این درخت در ساقه و برگ و میوه آن وجود دارد که در هنگام قطع این اجزا از درخت این شیره از آن خارج می شود5.0 بر اساس 1 رای
پل خاجو
پل خاجوبا بازگشت آب به زاینده رود اصفهان جان تازه گرفت5.0 بر اساس 1 رای
سی وسه پل
سی وسه پلبا بازگشت آب به زاینده رود اصفهان جان تازه گرفت5.0 بر اساس 2 رای
جلوه بهار
جلوه بهارگلهای شقایق جلوه بهاری بی نظیری به دشتهای اطراف قم داده است5.0 بر اساس 3 رای
زمستان در استان قم
زمستان در استان قم4.0 بر اساس 1 رای
آب انبار سنتی کیش
آب انبار سنتی کیشآب انبار پنج بادگیر کیش جهت جمع آوري آب هاي سطحي در محل يك آب انبار باستاني در محدوده شهر حريره در نزديكي مجموعه درخت سبز5.0 بر اساس 1 رای
102 Rows,1 of 923

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 178769آبشارهایقراسودهکدهچوبینیشابورروستایپلکانیکنگخراسانبهشتگمشدهنامارتکندمسجدسردارارومیهشهرمرزیسروپارکائلگولیقبرستانقدیمیشایدباستانیدریاچهزدهشورابیلزیباییکویرمرنجابتاریخیکلاتنادریبندمسجدكبودگنبدباغدولتآباددروازهارغونشاهشهرباستانیشادیاخرباطویرانیکاروانسرایامامزادهمحروقاستیلآستارااوانمسیردسترسیقلعهالموتگاندوتمساحپوزهکوتاهایرانطبیعتسیستانبلوچستانشاهزادهماهانکرمانکهنسالمهریزناصریایرانشهرآبشارمارگونمجسمهآبفشانعمارتچهلستونجادهچالوسسیاه بیشهشیرازارگکریمخانیکریمسربازچابهاردریایعمانسعدآبادموزهنظامیکاخبازاربزرگپتهصنایعدستیزعیمباشیآرامگاهباباطاهرهمدانبندرپللافتدرگهانقشمپرتغالیغارخربسدرهستاره هاجزیرهنازساحلیدلفینچرایشترهامشهدمردم شناسیکاروانسرامجموعهوزیرحجت آبادپاسارگادکوروشهرمزسواحلبکرآبانبارکلیساانارکنایینغربالیزچشمهخوانسارقاشقتراشیراه آهنورسکخزهکبودوالعلی آبادکتولخالد نبیچوپانآتاخالدپیرباباعالمگورستانخالدنبیاوقچیکاووسقابوسترکمنصحراپناهگاهحیاط وحشآهوموتهاصفهانگلپایگانکارونایذهآسیابآبیسرچشمهکیشقناتکاریززیرزمینیساحلزیبااسکلهسنتیقمزمستانبرفیفردوچمگلشقایقزاینده رودسی و سهخاجواستبرقگیاهانهرمزگانکرکدستجردشهرکردناغاناهوازسد3قوسیتالابمعصومهنخلکمعدنسربچهارطاقیساسانیاناستتارهوبره