پویا پاشایی پورپویا پاشایی پورعضویت از چهارشنبه 6 اسفند 1393متولد 1373 دانشجو دانشگاه ازاد رشته نرم افزار علاقه به عکاسی و عکاس شهرداری هیرpooya-p.irfacebook.com
شهر توریستی هیر
شهر توریستی هیر5.0 بر اساس 1 رای
شهر هیر
شهر هیرشهر شکوفه های گیلاس ، شهر توریستی هیر اردیبهشت 945.0 بر اساس 2 رای
هیر
هیرشهر توریستی هیر اردیبهشت 94
شکوفه های گیلاس
شکوفه های گیلاسشکوفه های گیلاس در شهر توریستی هیر
شکوفه های گیلاس
شکوفه های گیلاسشکوفه های گیلاس در شهر توریستی هیر
شهر هیر
شهر هیرشهر توریستی هیر5.0 بر اساس 1 رای
دربند هیر
دربند هیردربند هیر - استان اردبیل منطقه نمونه گردشگری در استان اردبیل
برف روی شکوفه های گیلاس هیر
برف روی شکوفه های گیلاس هیربرف روی شکوفه های گیلاس هیر
باغات کوهساره
باغات کوهسارهباغات کوهساره - هیر - اردبیل
شهر هیر
شهر هیرپاییز شهر هیر5.0 بر اساس 2 رای
دریاچه نئور
دریاچه نئوردریاچه نئور - استان اردبیل5.0 بر اساس 1 رای
رود هیر
رود هیررود هیر - استان اردبیلاستان اردبیل
15 Rows,1 of 22

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 24590مسابقههیرآبشارپاییزنئورگیلاسشهرشکوفه
دوست های من (2)حامد محمدی