مسجد جامع اردستانسعید موحدی سعید موحدی مسجد جامع اردستانیکی از چهار ایوان مسجد اردستان
مسجد جامع اردستانسعید موحدی سعید موحدی مسجد جامع اردستانبنای مسجد جامع اردستان در مركز محله محال اردستان واقع شده و از كهن ‌ترین مساجد ایران است كه براساس بررسی های صورت گرفته بنای اولیه آن ، مربوط به قرون ...
روستای فسخودمجتبی ملانظرمجتبی ملانظرروستای فسخودروستای فسخود قسمتی از دهستان علیا یکی از توابع شهرستان اردستان واقع در استان اصفهان میباشد
4 Rows,