روستای اسلامیهسعید موحدی سعید موحدی روستای اسلامیهیک نمونه از خانه های بافت قدیم روستای اسلامیه (فراشاه) که باز سازی شده
قلعه روستای اسلامیهسعید موحدی سعید موحدی قلعه روستای اسلامیهقلعه روستای اسلامیه تقریبا در مرکز روستا قرار دارد . این قلعه دارای چهار برجک بوده که یکی از آنها تخریب شده .از این قلعه بیشتر در مواقع حمله دزدان و ...
حمام روستای اسلامیهسعید موحدی سعید موحدی حمام روستای اسلامیهروستای تاریخی اسلامیه ازروستا های به ثبت رسیده در میراث فرهنگی کشور است این روستا در قدیم در مسیر جنوب به مشهد قرار داشته و اخیرا قسمتی از بافت قدیم ...
3 Rows,