کتیبه اورارتویی رازلیق - سراببابک ناصری مغانلو بابک ناصری مغانلو کتیبه اورارتویی رازلیق - سراباین کتیبه در حدود یک کیلومتری شمال غرب روستای دیزج سفید از توابع دهستان رازلیق ودر حدود 12 کیلومتری شمال شهر سراب واقع شده است این کتیبه در کادری سنگی...
کتیبه اورارتویی نشتبان - سراببابک ناصری مغانلو بابک ناصری مغانلو کتیبه اورارتویی نشتبان - سراباین کتیبه در سمت غرب روستای متروکه نشتبان از توابع دهستان صائین و در 25 کیلومتری سمت غرب شهر سراب واقع شده است کتیبه بر بالای کوه یر روی یک سنگ منفرد ...
2 Rows,