آبشار كبودوال علي آبادفرج الله خیریآبشار كبودوال علي آبادآبشاري خزه اي و بسيار زيبا در دل جنگل هاي علي آباد گلستان
آبشار کبودوالجمال زعیمی یزدیجمال زعیمی یزدیآبشار کبودوالبزرگترین آبشار خزه ای ایران و شاید هم جهان
پارک یادبود بروجردیحیی سجادی فریحیی سجادی فرپارک یادبود بروجردپارک یادبود بروجرد معروف به پارک سماور هم هست
شهرستان روانسر در دوره آشور یکی از پایگاه های این دولت بین النهرینی بودهخالد  محمدی خالد محمدی شهرستان روانسر در دوره آشور یکی از پایگاه های این دولت بین النهرینی بودهشهرستان روانسر بعنوان دروازه اورامانات در دوره آشور یکی از پایگاه های این دولت بین النهرینی بوده که به آن " نیکور " می گفتند و کارگزاران دولت آشور خراج جمع آوری شده از منطقه را به دولت آشور می فرستادند.
آبشار کبودوالشاهرخ رونقیآبشار کبودوالآبشار کبودوال واقع در شهرستان علی آباد استان گلستان
معماري مسجد كبود تبريزمحمد نورمحمديانمحمد نورمحمديانمعماري مسجد كبود تبريزمسجد كبود تبريز داراي معماري زيبا و منحصر بفردي است
محوطه مسجد كبود تبريزمحمد نورمحمديانمحمد نورمحمديانمحوطه مسجد كبود تبريزجلسه جوانان در محوطه مسجد كبود تبريز
مسجد كبود تبريزمحمد نورمحمديانمحمد نورمحمديانمسجد كبود تبريزمسجد كبود تبريز (فيروزه جهان اسلام)
نابودی تاریخ،زبان و فرهنگ ایران زمین را به تماشا نشسته ایمتقی قاسمیتقی قاسمینابودی تاریخ،زبان و فرهنگ ایران زمین را به تماشا نشسته ایم(بنایی تاریخی در روستای زیبای لکان) دوام ایران ما را به فکر می اندازد آیا ما در باختر خواهیم توانست مانند ایران سه هزار سال زندگی کنیم؟(مورتن) چه ...
مسجد كبود گنبدجمال زعیمی یزدیجمال زعیمی یزدیمسجد كبود گنبدعکس : جمال زعیمی یزدی مسجد كبود گنبد مسجدی‌ بسیار زیبا است‌ كه‌ در کنار کاخ خورشید بنا شده است . این مسجد ظاهرا در عهد سلجوقیان‌ احداث‌ شده‌ و نادر ش...
جزیره كبودانهادی کراییهادی کراییجزیره كبودانجزیره کبودان یکی از جزایر دریاچه ارومیه است كه از سال ۱۳۴۶ خورشیدی توسط سازمان حفاظت محیط زیست منطقه حفاظت شده اعلام شده‌است. این جزیره و سایر جزایر د...
19 Rows,1 of 22