ساختمان بهنام (دانشگاه هنر اسلامي تبريز)محمد نورمحمديانمحمد نورمحمديانساختمان بهنام (دانشگاه هنر اسلامي تبريز)ساختمان بهنام یکی از ساختمان‌های تاریخی دانشگاه هنر اسلامی تبریز است.
مسجد شهيدي تبريزمحمد نورمحمديانمحمد نورمحمديانمسجد شهيدي تبريزمسجد شهيدي مربوط به دوره قاجار
معماري مسجد كبود تبريزمحمد نورمحمديانمحمد نورمحمديانمعماري مسجد كبود تبريزمسجد كبود تبريز داراي معماري زيبا و منحصر بفردي است
مسجد صاحب الامر تبريزمحمد نورمحمديانمحمد نورمحمديانمسجد صاحب الامر تبريزمسجد صاحب الامر يكي از مساجد تاريخي شهر تبريز هست كه تقريباً در مركز اين شهر بنا شده.
محوطه مسجد كبود تبريزمحمد نورمحمديانمحمد نورمحمديانمحوطه مسجد كبود تبريزجلسه جوانان در محوطه مسجد كبود تبريز
رهلي بازار تبريزمحمد نورمحمديانمحمد نورمحمديانرهلي بازار تبريزرهلي بازار يكي از قسمتهاي مهم و تاريخي بازار تبريز است.
محله (درب) گجيل تبريزمحمد نورمحمديانمحمد نورمحمديانمحله (درب) گجيل تبريزگجيل يكي از محله هاي تاريخي شهر تبريز است.
بازار فرش دستباف تبريزمحمد نورمحمديانمحمد نورمحمديانبازار فرش دستباف تبريزبازار سرپوشيده تبريز بيشتر مربوط به فرش دستباف مي باشد.
ارك تبريزمحمد نورمحمديانمحمد نورمحمديانارك تبريزارك تبريز يكي از بناهاي تاريخي تبريز به سبك معماري آذري مي باشد.
خانه مشروطه تبريزمحمد نورمحمديانمحمد نورمحمديانخانه مشروطه تبريزخانه مشروطه تبريز معروفترين خانه تاريخي شهر تبريز مي باشد.
مسجد جامع تبريزمحمد نورمحمديانمحمد نورمحمديانمسجد جامع تبريزمسجد جامع تبريز يكي از بناهاي تاريخي شهر تبريز مي باشد.
15 Rows,1 of 22