مسجد جمکرانمحمد رزازانمحمد رزازانمسجد جمکرانمسجد جمکران، مسجدی واقع شده در ۶ کیلومتری شهر قم به طرف جادهٔ کاشان در نزدیکی روستای جمکران است
نمای مسجد جمکران از کوه خضر در قممحمد صادق کریمیمحمد صادق کریمینمای مسجد جمکران از کوه خضر در قمنمایی زیبا از مسجد جمكران در قم. كوه خضر در نزدیكی این مسجد قرار گرفته است؛ اگر به این كوه رفتید، حتماً در آن مسجد بالای كوه 2 ركعت نماز بخوانید كه خ...
2 Rows,