گنبد بازار چهار سوقسعید موحدی سعید موحدی گنبد بازار چهار سوق«این بازار عمارتی است شامل بازارچه، گنبدها و آب انبار كه به دستور شاه یحیی‌بن مظفر حاكم یزد در قرن هشتم هجری قمری ساخته‌شد. بازارچه ضلع غربی آن به قطر...
1 Rows,