شهر تاریخی و توریستی دستجرد(استان قم)جمال زعیمی یزدیجمال زعیمی یزدیشهر تاریخی و توریستی دستجرد(استان قم)منطقه خلجستان با بیش از 1100 كیلومتر مربع با قدمت بسیار طولانی به عنوان یكی از بخشهای استان قم ، در ضلع غربی استان واقع شده و از شمال با استان مركزی شهرستان آشتیان و از جنوب با شهرستان ساوره و از غرب با شهرستان تفرش و از شرق به بخش سلفچگان و بخش مركزی استان همجوار است .
روستای بقمچمحمد افخمی بقمچمحمد افخمی بقمچروستای بقمچاین روستا مرکز دهستان بقمچ از بخش مرکزی شهرستان چناران جزء استان خراسان رضوی می‌باشد. دهستان بقمچ در فاصله ۳۶کیلومتری شهرستان چناران می‌باشد. از شمال به محدوده شهرستان درگز، از شرق به شهرستان مشهد، از غرب به دهستان رادکان و از جنوب به شهرستان چناران محدود است.
قمریعبدل شعبانیعبدل شعبانیقمریاین پرندگان زمستان را در جنوب میگذرانند و تابستان به شهرهای شمالی تر که هوای خنکتری دارند...
آرامگاه احمد بن اسحاق قمی(ره)هوشنگ امامیهوشنگ امامیآرامگاه احمد بن اسحاق قمی(ره) احمد بن اسحاق قمی یكی از یاران و اصحاب خاص امام دهم و امام یازدهم بوده كه به روایت معتبر جزء معدود افراد یست كه در زمان حیات امام حسن عسكری(ع) موفق ب...
نمای مسجد جمکران از کوه خضر در قممحمد صادق کریمیمحمد صادق کریمینمای مسجد جمکران از کوه خضر در قمنمایی زیبا از مسجد جمكران در قم. كوه خضر در نزدیكی این مسجد قرار گرفته است؛ اگر به این كوه رفتید، حتماً در آن مسجد بالای كوه 2 ركعت نماز بخوانید كه خ...
شهر قمصرسعید موحدی سعید موحدی شهر قمصرباغ شهر قمصر شهری است كه همچون ستاره ای در دامان كوههای بخش مركزی ایران نور افشانی می كند. كوهستان های پیرامون این شهر مانند حصاری برگرد شهر حلقه زد...
مسجد امیر چقماقسعید موحدی سعید موحدی مسجد امیر چقماقموقعیت مكانی : این بنا در ضلع جنوبی چهار راه شهدا ، محله امیر چقماق ، جنب میدان امیر چقماق واقع است . بانی طبق اظهارات مؤلف جامع مفیدی وهمچنی...
سر در مسجد امیر چقماق یزدسعید موحدی سعید موحدی سر در مسجد امیر چقماق یزدسر در شرقی - ماذنه وگنبد مسجد امیر چقماق
17 Rows,1 of 22