كندوان (خانه هايي در دل كوه)محمد نورمحمديانمحمد نورمحمديانكندوان (خانه هايي در دل كوه)روستاي تاريخي و ديدني كندوان روستايي در دل سنگ با معماري صخره اي.
روستای تاریخی كندوانمحمدحسین حدادی محمدحسین حدادی روستای تاریخی كندوانآذر بایجان شرقی - اسكو _ روستای صخره ای كندوان
2 Rows,