مسجد سنگی ترک (داش مسجید)پیام قربانیپیام قربانیمسجد سنگی ترک (داش مسجید)این مسجد كهن در شهر ترك واقع در 31 كیلومتری شمالشرق میانه واقع شده است. این بنا از آثار بسیار مهم ایران است كه شگفتیهای منحصر به فردی دارد. شیوه معما...
1 Rows,