گلپایگان .  مسجد تاریخی حجه الاسلامسید محمد حسین  ماهریسید محمد حسین ماهریگلپایگان . مسجد تاریخی حجه الاسلاممسجد تاريخی حجه الاسلام يكي ازبناهاي تاريخي عهد قاجار در گلپايگان مي باشد كه به دليل پيشينه و سبك خاص معماري آن مورد توجه بسياري از كارشناسان و علاقه مندان قرار گرفته است هم اكنون نيز عبادت گاه مومنان مي باشد .
1 Rows,