تکیه معاون الملکغلامحسین محبیتکیه معاون الملکتکیه معاون الملک کرمانشاه در سال 1320 هجری و قمری در زمان حکومت مظفردین شاه و حکمرانی حسام الملک در مرکز کرمانشاه در اواسط خیابان شهید حداد عادل کنونی توسط معین الرعایا بنیان گذاشته شد." از جمله کاشی ساز ها و کاشی نگارهای صاحب سهم که عمرش را روی تزیئنات کاشی تکیه گذاشت...
تکیه معاون الملک - کرمانشاهغلامحسین محبیتکیه معاون الملک - کرمانشاهتکیه معاون الملک خصوصا به مدد کاشیهای زیبایش مظهری از پیوند زیبای معماری و کاشی کاری است. بنای تکیه را بسیاری از صاحبنظران کم نظیر و در مواردی بی نظیر...
تکیه معاون الملکغلامحسین محبیتکیه معاون الملکتاریخچه بنای تکیه معاون المک تكیه معاون الملك یكی از بناهای به جای مانده از دوره قاجاریه در كرمانشاه می باشد كه كاشی های منحصر به فردش آن را از دیگر ...
تکیه معاون الملکغلامحسین محبیتکیه معاون الملکمجموعه بنا در حدود شش متر از سطح خیابان پائین تر است به طوری كه برای ورود به حسینیه باید از 17 پله بزرگ عبور كرد. در جنب پله های ورودی، سقاخانه كوچكی ...
5 Rows,