آبشار رود معجنایمان مولویان آبشار رود معجنروستای رود معجن واقع در 48 كیلومتری غرب تربت حیدریه واقع است. در چهار كیلومتری این روستا آبشاری زیبا با ارتفاع 28 متری پدید آمده كه از سلسله جبال چهل ...
1 Rows,