ایوان موزائیک(بیشاپور)بهزاد نثاری بهزاد نثاری ایوان موزائیک(بیشاپور)این بنا از شاهكارهای هنر معماری و سمبل زیبایی دوره ساسانیان می باشد كه مشرف به حیاطی است مستطیل به طول 23 و عرض 20 متر كه علاوه بر ستون های تزئینی خود...
1 Rows,