سنگ نبشته جیرفتتقی قاسمیتقی قاسمیسنگ نبشته جیرفتسنگ نبشته جیرفت: دیرینگی:هزاره سوم پیش از میلاد(۴۵۰۰ تا ۴۰۰۰ سال پیش) منبع:کمپین معرفی و نجان سنگ نگاره های ایران http://www.facebook.com/groups/...
سنگ نبشته اورارتروی رازلیقرضا پورلطفیسنگ نبشته اورارتروی رازلیق(سنگ نبشته اورارتویی رازلیق ) برای دستیابی به این كتیبه تاریخی باید از روستای رازلیق عبوركرده و به روستای دیزج سفید رسید . سنگ نبشته در روی صخره ای...
2 Rows,