کتیبه اورارتویی نشتبان - سراببابک ناصری مغانلو بابک ناصری مغانلو کتیبه اورارتویی نشتبان - سراباین کتیبه در سمت غرب روستای متروکه نشتبان از توابع دهستان صائین و در 25 کیلومتری سمت غرب شهر سراب واقع شده است کتیبه بر بالای کوه یر روی یک سنگ منفرد ...
1 Rows,