تپه باستانی کول تپه I - سراببابک ناصری مغانلو بابک ناصری مغانلو تپه باستانی کول تپه I - سراباین تپه و قبرستان کول تپه در حدود 2 کیلومتری شمال شرق روستای اسبفروشان از توابع بخش مرکزی شهر سراب و در حدود 20 کیلومتری جنوب غرب سراب واقع شده است
1 Rows,