گنبد بازمجتبی ملانظرمجتبی ملانظرگنبد بازشاهکار معماری مشهور به "گنبد باز شکاری"، اثری تاریخی از زمان شاه عباس صفوی است که ...
گنبد بازار چهار سوقسعید موحدی سعید موحدی گنبد بازار چهار سوق«این بازار عمارتی است شامل بازارچه، گنبدها و آب انبار كه به دستور شاه یحیی‌بن مظفر حاكم یزد در قرن هشتم هجری قمری ساخته‌شد. بازارچه ضلع غربی آن به قطر...
گنبد بازبابک گنجی‌زاده طاریبابک گنجی‌زاده طاریگنبد بازگنبد باز – عهد صفوی بر فراز یكی از رشته كوه‌های كركس در جنوب غربی شهر نطنز (مشرف به‌جاده شوسه كاشان و نطنز) گنبد آجری بزرگی از عهد صفویه باقی مانده...
تاريكه بازارعدنان مرادیعدنان مرادیتاريكه بازاربازار سرپوشيده و سنتى كرمانشاه
بازار سنتی توپخانه کرمانشاەعدنان مرادیعدنان مرادیبازار سنتی توپخانه کرمانشاەبازار میوە و ترە بار سنتی کرمانشاە
روستا ی دره بازمحسن ملاییمحسن ملاییروستا ی دره بازروستای دره بازازتوابع دهستان کرغند بخش نیمبلوک شهرستان قاین درخراسان جنوبی
67 Rows,1 of 623