گل سنگ

گل سنگ
گل سنگم گل سنگم چی بگم از دل تنگم مثل آفتاب اگه بر من نتابی سردم و بی رنگم00Facebook Twitter
مجید | شنبه 18 اسفند 1386 | 12 سال پیش355 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مجید حیدریمجید حیدریعضویت از سه‌شنبه 14 اسفند 1386
واژه کلیدیسنگ