سنگ نبشته اورارتروی رازلیق

سنگ نبشته اورارتروی رازلیق
(سنگ نبشته اورارتویی رازلیق ) برای دستیابی به این كتیبه تاریخی باید از روستای رازلیق عبوركرده و به روستای دیزج سفید رسید . سنگ نبشته در روی صخره ای از سنگ خارا در دره رودخانه پسلر روبه جنوب واقع است . درگذشته پلكانی در پای آن تعبیه گردیده بود كه به مرور زمان از بین رفته وفقط چند پله ویران باقی مانده است . پس از آن صفحه ای طبیعی به چشم می خورد كه درارتفاع 3 متری آن كتیبه رازلیق به ابعاد 82*110 سانتیمتر در شانزده سطر حاوی فرمان ارگیشتی دوم فرزند ( روسا ) پادشاه اورارتور قرار گرفته است . متن ترجمه فارسی این كتیبه چنین است : - به حول و قوه ( خالدی ) ( ارگیشتی روساهینی ) گوید : - من به سرزمین ( آرهو ) لشكر كشیدم - من سرزمین ( اولوشو) و سرزمین ( برقو ) را تسخیر كردم - من تا كنار رودخانه ( مونا ) رسیدم و از آنجا برگشتم - من سرزمین ( گیردو ) و ( گتوهائی ) و ( توایشیدو ) را تسخیر كردم - شهر ( روتومنی ) را من گرفتم - سرزمین هائی را كه من تسخیر كردم تحت باج خود قرار دادم - این قلعه را بزور گرفتم و دوباره برقرار ساختم - من آن را ( ارگیشتی ایردو ) نامیدم تا بخاطر تقویت (( بیا ای ئی )) ( اورارتور ) - برای مطیع ساختن سرزمین های دشمن - تا به حول و عظمت ( خالدی ) ( ارگیشتی ) بزرگ - شاه ، شاه جهان ، شاه شاهان ، خداوندگار شهر ( توشبا) ارگیشی می گوید : هركس نام مرا محو كند یا به این كتیبه خسارتی وارد بیارد - امیدوارم خدایان ( خالدی ) ( ته ای شه با ) ( شیوانی ) او را زیر خورشید براندازد 00Facebook Twitter
رضا | جمعه 9 فروردين 1387 | 12 سال پیش1729 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید